Interview winnaar Fonger Ypma van Arctic Reflections:'Een fantastische erkenning van ons werk'

Interview winnaar Fonger Ypma van Arctic Reflections:'Een fantastische erkenning van ons werk'

Zelfs in het meest optimistische scenario ziet het er slecht uit voor de Noordpool. Ambitieus klimaatbeleid kan niet voorkomen dat we in de jaren ’30 of ’40 van deze eeuw voor het eerst een ijsvrije zomer zullen hebben in het Noordpoolgebied. Arctic Reflections wil het smeltproces tegengaan door in de wintermaanden extra ijs te laten aangroeien. Onlangs won dit revolutionaire initiatief één van de drie Wubbo Ockels Innovatieprijzen. De prijs stimuleert - geheel volgens het gedachtegoed van Wubbo Ockels - duurzame pioniers om impact te maken op onze aarde. ‘Wubbo was voor mij als natuurkundige altijd al een grote inspiratiebron. Het winnen van deze prijs is een fantastische erkenning van ons werk en een bewijs dat we op de goede weg zijn.’, aldus Fonger Ypma, oprichter van Arctic Reflections. Lees hieronder het interview met Fonger waarin hij vertelt over de droom en wat het winnen van de prijs voor zijn organisatie betekent. 

Kun je ons meer vertellen over de innovatie Arctic Reflections?

‘Het is de missie van Arctic Reflections om het Noordpoolijs in stand te houden. Het Noordpoolijs is in de zomer snel aan het verdwijnen en dat heeft verstrekkende gevolgen. In de eerste plaats voor de mensen en dieren die daar leven. Maar uiteindelijk voor al het leven op onze planeet. Het Noordpoolijs fungeert namelijk als een soort hitteschild voor de aarde, dat het zonlicht reflecteert. Wanneer het ijs smelt, wordt er meer warmte opgenomen, wat de opwarming van de aarde nog verder versnelt. Met Arctic Reflections willen we het smeltproces op de Noordpool tegengaan. Dat doen we door in de koude wintermaanden zeewater op het ijs te pompen om het ijs te verdikken. Het ijs smelt vervolgens in de zomer minder snel weg.’ 

‘De oorsprong van dit idee ligt in het feit dat we hier in Nederland steeds minder natuurijs hebben om op te schaatsen. Bij een klein beetje vorst zetten schaatsverenigingen al een weiland onder water om ijs te laten aangroeien, zodat mensen de volgende dag de ijzers kunnen onderbinden. Dit idee inspireerde onze aanpak voor het behoud van het Noordpoolijs: het principe is eigenlijk hetzelfde, de schaal alleen anders.’ 

Wat betekent het winnen van de Wubbo Ockels Innovatieprijs voor Arctic Reflections?

‘Het winnen van de Wubbo Ockels Innovatieprijs is een fantastische erkenning van ons werk en een bewijs dat we op de goede weg zijn. Het brengt ons in contact met mensen en organisaties die onze missie ondersteunen. Daarnaast geeft het winnen van de prijs ons vertrouwen en financiële steun om ons onderzoek en onze activiteiten verder te helpen.’ 

‘Het geld dat we hebben gewonnen gaan we in januari investeren in een onderzoeksproject in het Canadese Noordpoolgebied. We werken daar samen met inheemse bevolkingsgroepen, op wie het smelten van het Noordpoolijs een enorme impact heeft. Deze mensen hebben veel kennis over het gebied. We werken daarnaast ook samen met een organisatie uit Engeland en een wetenschapper van de Universiteit van Cambridge, die soortgelijke doelen nastreven.’

Wat is de impact van jullie innovatie? 

‘We pakken het stap voor stap aan. Momenteel hebben we al laboratoriumtesten uitgevoerd en in maart zullen we naar Spitsbergen gaan om het verdikken van ijs in de praktijk te toetsen. We valideren dan onze potentiële impact. Als onze resultaten veelbelovend zijn zullen we een grootschaliger demonstratieproject opzetten om het in stand houden van het Noordpoolijs op schaal te onderzoeken.’

‘Daarnaast willen we stakeholders zoals de politiek meenemen in de stappen die we moeten zetten voor het behoud van de Noordpool. We willen laten zien hoe urgent dit is, bovenop het snel naar beneden brengen van CO2-uitstoot. We hopen dat onze innovatie niet alleen gezien wordt als een dwaze droom, maar dat het daadwerkelijk een positieve impact zal hebben op de Noordpool en het klimaat.’

Wat is je droom over vijf jaar? 

‘Over vijf jaar hoop ik dat we hebben bewezen dat onze methode echt werkt, dat Arctic Reflections op technisch vlak is gegroeid, dat we een solide financieringsmodel hebben en dat we belangrijke belanghebbenden aan boord hebben gekregen. Ons doel is om tegen die tijd klaar te zijn voor opschaling van onze operatie om het Noordpoolijs te beschermen. Het is een grote droom, en wij gaan alles op alles zetten om die waar te maken.’

Wat de jury over deze winnaar te zeggen heeft

‘Arctic Reflections biedt volgens de jury een concrete en baanbrekende manier om de impact van klimaatverandering te verminderen. De investering in dit project is aanzienlijk, maar de voordelen van het project, zoals het verminderen van klimaatverandering en het behoud van het milieu, zijn zo groot dat ze moeilijk kwantificeerbaar zijn in termen van traditionele financiële maatstaven. De jury was onder de indruk van de visie en potentie van deze innovatie. We vroegen jurylid Maurits Groen voor een korte reactie. ‘Arctic Reflections introduceert 'Ice Credits'. Dit is vergelijkbaar met het reeds geïmplementeerde systeem van Carbon Credits. Hiermee kan de organisatie deze operatie op een zeer kostenefficiënte manier financieren. Verschillende offshore-bedrijven hebben hier al interesse in getoond.’ aldus Maurits Groen. ‘Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en wensen Arctic Reflections veel succes met hun expeditie naar de Canadese Noordpool. Fantastisch dat deze prijs dat mede mogelijk maakt.’

Hoe kunnen lezers helpen jullie innovatie verder te brengen?

‘We zijn altijd op zoek naar getalenteerde individuen die ons willen helpen, vooral technische experts. Daarnaast zijn grote bedrijven met een ambitieuze klimaatstrategie die hun nek willen uitsteken en willen investeren in ons project van harte welkom. We geloven in het creëren van een sneeuwbaleffect, waarbij elke bijdrage helpt om ons doel te bereiken. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het behoud van het Noordpoolijs en ons klimaat, geheel volgens het gedachtegoed van Wubbo Ockels.’